Ерлер д?рігерге ?аралуды ?йелдерден ?йренуі керек

-Елімізде ерлер денсаулы?ы елеусіз ?ал?андай болады кейде. Олай дейтініміз, к?ннен к?нге бедеулік ауруынашалды??ан ерлерді? саны артып барады. Ал статистикалы? деректер ?аза?станны? бала с?йе алмайты? отбасыларды? к?птігі ж?нінен ?лемде алды??ы орын?а шы??аны? к?рсетті. Ерлер денсаулы?ы ?аншалы?ты ?зекті м?селеге айналды ?азіргі та?да?